Danh mục Đóng
Du lịch Nước Ngoài Đóng
CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Đóng
Dịch vụ khách sạn Đóng
Hỗ trợ trực tuyến Đóng
Du Lịch Nước Ngoài
Du Lịch Trong Nước
Các dịch vụ khác
Lượt truy cập của bạn ! Đóng
  Đóng
Bảng giờ tàu chạy tuyến Thống Nhất

Theo văn bản số 234/KH_ĐS ngày 13/02/2009ĐS

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN THỐNG NHẤT
(Theo văn bản số 234/KH_ĐS ngày 13/02/2009 ĐS)

TÀU SE2 SE4 SE6 SE8 TN2 STN2 SE1 SE3 SE5 SE7 TN1 STN1
Hành trình 34h38 29h30 31h40 38h00 41h20 09h00 34h40 29h30 32h00 38h00 41h00 10h00
Sài Gòn 19h00 23h00 12h20 15h45 10h05 19h40 04h10 04h30 20h00 07h58 02h42 05h20
Biên Hòa 19h55   13h00 16h28 10h48 20h32     19h17 06h58 01h51 04h32
19h58   13h03 16h31 10h51 20h35     19h20 07h01 01h54 04h35
Mương Mán     15h38 19h47 13h54 00h00   01h20 16h37 03h53 21h49 23h35
    15h41 19h50 13h57 00h43   01h23 16h40 03h56 21h52 23h44
Tháp Chàm     17:52 22:36 16:55 03:32 22:04   14:14 23:56 15:50 20:33
    17:55 22:39 16:58 03:35 22:07   14:17 23:59 15:53 20:41
Ngã Ba           04:21           19h48
          04h23           19h50
Nha Trang 02:33 05:33 19:21 00h35 18:35 05:53 20:26 21:42 12:39 21h19 16:19 18:40
02h40 05h38 19h26 00h42 18h50 05h53 20h33 21h47 12h44 21h26 16h34 18h40
Tuy Hòa     21h28 02h52 21h57              
    21h31 02h55 22h00              
Diêu Trì 06h07 08h59 23h04 04h39 23h45   16h17 18h13 09h01 15h58 11h55  
06h22 09h11 23h19 04h54 00h05   16h32 18h25 09h16 16h13 12h15  
Quảng Ngãi 09h12   02h01 08h21 03h09   13h26   06h10 12h50 07h50  
09h15   02h04 08h24 03h12   13h29   06h13 12h53 07h53  
Núi Thành         03h59           07h04  
        04h01           07h06  
Tam Kỳ 10h19     09h38 04h32   12h10     11h13 06h32  
10h22     09h41 04h35   12h13     11h16 06h35  
Đà Nẵng 12h01 14h02 04h33 11h41 06h44   10h34 13h03 03h33 09h13 04h45  
12h18 14h14 04h48 12h03 07h04   10h49 13h15 03h48 09h28 05h05  
Lăng Cô       14h13 08h56         07h40 03h20  
      14h15 09h21         07h43 03h23  
Huế 15h00 16h33 07h10 15h34 11h11   08h01 10h39 01h02 06h06 01h47  
15h05 16h38 15h15 15h39 11h16   08h06 10h40 01h47 06h11 02h02  
Đông Hà 16h14     16h58 12h35   06h24     04h44 00h23  
16h17     17h01 12h38   06h27     04h47 00h26  
Đồng Hới 17h58 19h21 10h11 18h59 14h36   04h31 07h45 22h01 02h32 21h29  
18h13 19h33 10h26 19h14 14h56   04h46 07h57 22h16 02h47 21h49  
Đồng Lê       21h53 16h34         00h54 19h38  
      21h56 16h37         00h57 19h44  
Hương Phố       23h06 17h47         23h45 18h29  
      23h09 17h50         23h48 18h31  
Yên Trung       00h37 19h44         22h42 17h28  
      00h40 19h47         22h48 17h31  
Vinh 22h07 23h04 14h06 01h23 20h14   00h46 04h07 18h00 22h10 16h48  
22h14 23h09 14h11 01h30 20h29   00h53 04h12 18h05 22h17 17h03  
Chợ Sy         21h16           16h02  
        22h30           16h05  
Thanh Hóa 00h37   16h34 04h21 23h32   22h22   15h45 19h40 13h50  
00h40   16h37 04h24 23h35   22h25   15h48 19h43 13h53  
Bỉm Sơn         00h13         18h58 13h10  
        00h16         19h01 13h13  
Ninh Bình     17h44 05h39 00h54       14h38 18h23 12h33  
    17h47 05h42 01h00       14h40 18h26 12h36  
Nam Định 02h29   18h17 06h17 01h33   20h46   14h04 17h32 11h57  
02h32   18h20 06h20 01h36   20h49   17h07 17h35 12h00  
Phủ Lý     18h52   02h13       13h28 16h52 11h17  
    18h55   02h16       13h30 16h55 11h20  
Hà Nội 04h10 04h30 20h00 08h10 03h30   19h00 23h00 12h25 15h45 10h05  

 
Tin khác Đóng
Các dịch vụ Đóng
Góc ảnh đẹp Đóng
Đối tác Đóng
Lao Cai Star
viet nam
Sunrise
HaiAu
QueHuong
Sheraton
vinpearl
vietsovpetro
prime
Công ty cổ phần du lịch Vietour
Địa chỉ: 18 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang
Tel: 0583.544.177 - Fax: 0583.544.178
Email: vietour07@gmail.com
Web: www.nhatrangvietour.com.vn